onsdag 5 september 2012

Norge har flest elbilar i världen...


Publicerades på SVT, 120904 kl.  -   Längd: 1 min 15 sek, 

klik på länk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar