tisdag 5 mars 2019

Norge elbils mekka, acceptans recept...

Jag hade hittat intressant artikel om Norsk recept för elbils acceptans. Journalisterna gick runt i landet och dem hade intervjuat Christina Bu ordfarande i Norsk Elbilsföreningen. Hon poängterar INKÖPS PRIS som mycket stor och avgörande faktor för större och bättre acceptans av elbil, där konsument betalar lika mycket för alla typ av drift… Man har sett att dem som äger elbilar oftast kan motivera 3 nya köpare att följa efter och testa elbilen… Laddningsnätverk spelar stor roll där elbilens acceptans är större i områden där laddnings infrastruktur finns… Billigare service och driftkostnad spelar också stor roll och information måste spridas för att konsument skulle informeras om alla fördelar med eldrift… är man nyfiken då kan man läsa artikel:
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar