tisdag 22 november 2011

FINJUSTERING INNAN BATTERI BYTE

Batterierna och BMS kom hem till Sverige. Nästa steg är att balansera alla celler. Battericeller levereras ca 50% laddade. Jag skulle ladda varje Winston LYP160Ah cell till 100% eller 3,8V innan jag monterar batteri i bilen.

Till varje cell kopplas en balanserings modul. Batteri laddare har möjlighet för fin justering av laddnings spänning och laddnings ström. Man kan justera andra parametrar också men jag fokuserar mig att ställa laddare enl. följande: 24*3,65V/cell= 87,6V total. PowerConversion original laddare från ELCAT används som ”bulk” laddare, hans uppgift är att ladda batteriet up till 95% laddning med 25A och att sluta ladda när ström faller ner till 5A. Parallell är kopplad en till mindre laddare:


Från Ecitypower 88V3A som är ”balanserings” laddare och laddar batteriet från 95 till 99% SOC. Jag slutar när cellerna kommer up till 3,65V och väljer inte att ladda till 3,8V/cell för att bromsa åldrings process så mycket som möjligt. Samtidigt är bilen original utrustad med en Xantrex BattMonitor som visar system spänning, ström och energi förbrukning. Jag har programmerat BattMonitor att signalera när batteriet urladdas till 30% och börjar visa röd sista batteri laddnings stapel på displayen, 20% blinkar röd, 10% (150Ah urladdat) stänger av controller via kör potentiometer. På så sett är batteriet ganska ”säkert”.   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar